Petru Luhan: To be successful Europe has to close the gap between East and West!

Age: 37
Nationality: Romanian
Occupation: Member of the European Parliament
Hobbies: Sports in general, folk dancing, taking care of my pets
Favourite dish: Romanian food from my region Bucovina and Japanese food
Motto: My grandparents always told me ‘no pain, no gain’ – truer words have never been spoken

Interviul în română
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

petru luhan1You are a Member of the European Parliament (MEP). Have you always been active in politics?
I come from a modest family in Romania and I grew up in the countryside. At 18, I left for Germany – I was among the first Romanians who went to Western Europe in search of a better life. I arrived in Osnabrück, in North-Western Germany. The beginning was tough. After two years or so, I started to study at the University, but I still had to make my living – so I was a construction worker from 3 am to 10 am and a University student for the rest of the day. After 11 years, I went back to Romania. I want to help bring Romania to the level of development of Western Europe. I joined the public service in my home region of Suceava, in North-East Romania. Later I became an MEP candidate for the Democrat Liberal Party (PDL) and was elected Member of the European Parliament where I joined the European Peoples’ Party (EPP).

As an MEP, what are your main areas of interest?
I fight for investments in Romania. Romania needs Cohesion Funds – it needs to put them to good use in fighting unemployment, in developing infrastructure, in consolidating the rule of law, so that Romanians can one day enjoy the same standard of living as Western Europeans. I am also very concerned about European health issues, an area where I initiated various activities to combat several diseases, like cancer, sclerosis and autism. I am a member of the Committee on Regional Development and a substitute in the Committee on Economic and Monetary Affairs and in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. In addition, I joined the European Parliament’s Delegation for relations with the Mercosur countries, and the Delegation for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland and the European Economic Area Joint Parliamentary Committees.

Thanks to the Written Declaration I initiated on multiple sclerosis, patients who suffer from this dreadful disease now enjoy flexible working hours and fairer treatment on the labour market.

Do you feel you can make a difference?
Actually, I think I do, by consolidating the European project. Romania is one of the poorest countries in the EU. In the Committee on Regional Development, I fought for the extension of the so-called ‘automatic decommitment rule’ from n+2 to n+3, granting Romania additional time for spending and investing its European Structural Funds. Had the extension not been approved fast enough, Romania would have lost more than €4 billion. And believe me, this is money well spent. Every time I defend Romania’s interests, I feel I take Europe a tiny little step further – the Union needs economically strong and responsible Member States but also solidarity. As we are on the same European bridge, we cannot say to each other ‘Your end is starting to crumble’ and turn away.petru luhan4

You were voted ‘MEP of the Year 2013 for health’ by your colleagues.
This makes me proud of course. I see this as recognition of my work in the field of health, in the fight against cancer and autism and the promotion of personalised medicine. Thanks to the Written Declaration I initiated on multiple sclerosis, patients who suffer from this dreadful disease now enjoy flexible working hours and fairer treatment on the labour market. This is truly one of my greatest accomplishments, and I am so happy I could use the opportunities that the EU provides to impact positively so many people at a very personal level.

Public opinion in several Member States is quite critical as regards the migration of Romanians to Western Europe.
Romanians have been wrongfully treated as second-class EU citizens, when, in fact, they should enjoy the same rights as other Europeans. Parts of the media and of the population were extremely worried that once labour market restrictions were lifted, Romanians would storm to the UK or Germany with the sole purpose of claiming welfare benefits. Facts proved this to be completely wrong. On the contrary, only a minuscule percentage of Romanians already living abroad benefits from social assistance, with the overwhelming majority paying much more into the social systems of the host country than they receive. Unfortunately, the anti-Romanian and anti-immigration discourse is more and more used as a campaigning strategy. It is my turn now to campaign about the reasons why Romanians are so desirable for Western employers – they are well-educated and skilful people and they have a continuous determination to evolve and to contribute. We have 5,000 students in the British universities and 40% of Romanians coming to UK have higher education qualifications. Over 2,000 Romanian doctors and nurses are working there, along with a significant number of banking professionals, artists, architects, teachers, IT specialists and researchers and many of them are recognised and respected.

Petru Constantin LUHANDo you have the impression Romanians are discriminated against as Europeans?
Absolutely. The discrimination against Romanians is outrageous and immoral. All these allegations to which Romanians have fallen prey go against fundamental EU values. The European Parliament and the Commission should do everything to stop this discrimination campaign and to safeguard the fundamental EU right to free movement. I believe that when EU rights and principles are breached, the European Union should impose more sanctions on the respective national governments.

Apart from this discrimination, what would you like to change in the EU?
I would like to see a European Union that is truly cohesive, with a fast catching-up process for the poorer Member States from Central and Eastern Europe. A strong Europe will be beneficial for the East and the West alike. I am a strong believer in the success of the EU, but we have to wake up to the reality that we cannot keep up with global competitors like the US or China, as long as the economic and social gap between Western and Eastern EU countries remains significant. This includes income inequalities, but also access to modern healthcare, higher education standards or adequate basic and social infrastructures.

Respect, Freedom of movement, Right to education. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Petru Luhan: Pentru a avea succes, Europa trebuie să reducă diferențele dintre est și vest!

Cetățenie: română
Ocupație: Deputat în Parlamentul european
Hobbiuri: Sportul, dansurile populare, animalele de companie
Fel de mâncare favorit: bucătăria tradițională bucovineană și mâncarea japoneză
Motto: Bunicii mi-au spus întotdeauna că fără efort nu realizezi nimic – mult adevăr în aceste cuvinte…

Sunteți membru al Parlamentului european. Ați făcut dintotdeauna politică?
Vin dintr-o familie modestă din România și am crescut la țară. La 18 ani am plecat în Germania. Am fost printre primii români care au ales Europa de vest în căutarea unei vieți mai bune. M-am stabilit în Osnabrück, în nord-vestul Germaniei. Începutul a fost dificil. După doi ani m-am înscris la universitate, însă trebuia să-mi câștig traiul, așă ca de la 3 la 10 dimineața eram lucrător în construcții și student în restul zilei. Dupa 11 ani m-am întors în România întrucât doresc să-mi ajut țara să atingă același nivel de dezvoltare ca Europa occidentală. Am devenit funcționar public în Suceava, regiunea mea natală. Am candidat apoi la alegerile europene din partea Partidului Democrat Liberal (PDL) și am fost ales în Parlamentul european, unde am aderat la Partidul Popular European (PPE).

Ca eurodeputat, care sunt domeniile care vă preocupă?
Lupt pentru investiții. România are nevoie de fonduri de coeziune, pe care să le utilizeze pentru a combate șomajul, pentru dezvoltarea infrastructurii și consolidarea statului de drept, astfel încât românii să ajungă la un nivel de trai comparabil cu cel din Europa de vest. Sunt de asemenea foarte preocupat de problemele de sănătate la nivel european, unde am inițiat mai multe acțiuni de combatere a unor boli cum ar fi cancerul, scleroza și autismul. Sunt membru al Comisiei de dezvoltare regională și membru supleant în Comisia pentru afaceri economice și monetare, precum și în cea pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. În plus, fac parte din Delegația parlamentară pentru legături cu statele Mercosur și din Delegația pentru legături cu Elveția și Norvegia, precum și din Comisia parlamentară comună UE-Islanda și cea pentru Zona economică europeană.

Românii trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca ceilalți europeni.

Simțiți că acțiunile dumneavoastră schimbă lucrurile în bine?
Am într-adevăr sentimentul că contribui la consolidarea proiectului european. România este una dintre cele mai sărace țări din UE. În cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională, m-am luptat pentru extinderea așa zisei “reguli de dezangajare automată”, de la n+2 la n+3, ceea ce acordă României timp suplimentar pentru accesarea și utilizarea de fonduri structurale. Dacă această extindere nu ar fi fost aprobată la timp, România ar fi pierdut mai mult de 4 miliarde de euro. Fondurile structurale sunt benefice și de fiecare dată când promovez interesele României, am sentimentul că fac Europa să avanseze, întrucât Uniunea are nevoie atât de state membre puternice și responsabile, cât și de solidaritate. Suntem toți în aceeași barcă, nu ne putem spune unii-altora “partea ta se scufundă”.

Colegii dumneavoastră v-au votat eurodeputatul anului 2013 în ceea ce privește politica de sănătate publică…
Acest lucru mă umple de mândrie, firește. Consider că acest premiu aduce recunoaștere activității mele în domeniul sănătății, în lupta pentru combaterea cancerului și autismului și în promovarea medicinei personalizate. Grație Declarației scrise pe care am inițiat-o în domeniul sclerozei multiple, pacienții afectați de această afecțiune extrem de serioasă se bucură acum de un orar flexibil de lucru, precum și de un tratament mai echitabil pe piața muncii. Consider acest lucru una dintre cele mai mari realizări ale mele și sunt încântat că am putut folosi mijloacele puse la dispoziție de UE pentru un impact pozitiv asupra atâtor oameni, la un nivel foarte personal.

Opinia publică din câteva state membre este uneori foarte critică cu privire la migrația românilor spre Europa occidentală.
Românii au fost tratați pe nedrept drept cetățeni europeni de mâna a doua. Românii trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca și ceilalți europeni. Părți ale mass media și ale populației au fost extreme de îngrijorate că, odată ridicate restricțiile de pe piața muncii, românii vor invada Marea Britanie sau Germania, având exclusiv scopul de a profita de pe urma sistemul de protecție socială. Realitatea s-a dovedit complet diferită. Numai o parte minusculă a românilor care trăiesc în străinătate beneficiază de ajutoare sociale. Majoritatea covârșitoare plătește mai mult decât primește către sistemele de protecție socială. Din nefericire, retorica antiimigraționistă și antiromânească este din ce în ce mai frecvent folosită ca strategie de campanie electorală. Este însă rândul meu să explic de ce lucrătorii români sunt atât de doriți de angajatorii din vest: au o educație solidă și sunt motivați de hotărârea de a evolua și de a se face utili. În universitățile britanice studiază 5000 de studenți români, în timp ce 40% dintre românii care vin să lucreze în Marea Britanie au studii universitare. Tot aici lucrează în acest moment peste 2000 de doctori și asistente din România, alături de un număr semnificativ de specialiști în sistemul bancar, artiști, arhitecți, profesori, specialiști în IT și cercetători – și mulți dintre ei sunt respectați și recunoscuți.

Aveți impresia că românii sunt discriminați, în Europa?
Fără îndoială… Discriminarea românilor este revoltătoare și imorală. Toate prejudecățile cărora au căzut pradă românii încalcă valorile fundamentale ale UE. Parlamentul european și Comisia trebuie să facă totul pentru a opri această campanie de discriminare și să protejeze dreptul fundamental la liberă circulație. Consider că atunci când sunt încălcate drepturile și principiile UE, aceasta trebuie să impună sancțiuni guvernelor în culpă.

În afară de aceasta, ce mai trebuie schimbat în ceea ce privește UE?
Doresc să văd cum Uniunea Europeană dezvoltă un proces de coeziune adevărat, care să permită statelor mai sărace din Europa centrală și de est să depășească decalajul care le desparte de Europa occidentală. O Europă puternică este benefică atât pentru est cât și pentru vest. Cred cu tărie în succesul UE, dar trebuie să acceptăm realitatea că nu putem face față competiției globale cu Statele Unite sau China atât timp cât clivajul economic și social între statele membre ale Uniunii rămâne semnificativ. Acest clivaj cuprinde nu numai inegalitățile de venit, ci și accesul la sistemul de sănătate, standardele de învățământ superior sau infrastructura socială.

Respect, libertate de mișcare, dreptul la educație. Europa reprezintă viitorul nostru – depinde de noi!

para

Petru Luhan: Ohne Fleiß, kein Preis. Europa muss die Kluft zwischen Ost und West schließen!

“Rumänische EU BürgerInnen müssen die gleichen Rechte genießen wie andere EU Bürger.”

Der gebürtige Rumäne Petru Luhan ging mit 18 Jahren nach Osnabrück, wo er sich als Bauarbeiter sein Studium finanzierte. Elf Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück und schlug eine politische Karriere ein. Besonders stolz ist der Abgeordnete im Europäischen Parlament (MEP; seit 2009) auf seine Auszeichnung “MEP Award in der Kategorie Gesundheit”, die er 2013 bekam. Ein großes Anliegen ist für ihn die Arbeit im Ausschuss für regionale Entwicklung, in dem er sich für die Interessen seines Heimatlandes einsetzt.
Der 37-Jährige bedauert die Behandlung von RumänInnen als “Zweite-Klasse-EU-BürgerInnen” und die ungerechtfertigte Meinung, dass viele seiner Landsleute nur in andere EU-Mitgliedsländer übersiedeln würden, um von deren Sozialleistungen zu profitieren.
Die größten Herausforderungen sieht der Rumäne im Kampf gegen Diskriminierung und für die Garantie des freien Personenverkehrs, ein EU-Recht. Außerdem muss die Kluft zwischen EU Mitgliedsländern im Osten und im Westen geschlossen werden, um Europa im globalen Wettbewerb zu stärken.
Und privat? Neben Sport, liebt Petru Luhan den Volkstanz, Essen aus seiner Heimatregion Bukowina und er kann auch der japanischen Küche nicht widerstehen.

Respekt, freier Personenverkehr, Recht auf Ausbildung. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Petru Luhan: Pour être un vrai succès, l’Europe doit rapprocher l’Est et l’Ouest!

“Les citoyens roumains doivent avoir les même droits que tous les autres citoyens européens!”

Petru a commencé comme ouvrier du bâtiment en Allemagne, il est maintenant membre du Parlement européen, travaillant entre Bruxelles, Strasbourg et sa région de Bucovina, en Roumanie. Particulièrement engagé dans les débats liés à la santé, Petru est à l’origine d’une initiative ayant permis aux personnes souffrant de sclérose en plaques de bénéficier de meilleures conditions de travail – c’est là une de ses plus grandes fiertés.
Aujourd’hui, il se bat pour plus de solidarité entre les états de l’Est de l’Europe et ceux de ‘l’Ouest, et pour sauvegarder la liberté de circulation de tous les citoyens européens. Petru est convaincu que l’Union européenne ne pourra pas se défendre dans la compétition économique internationale si elle est rongée d’un pays à l’autre de fractures économiques et sociales, en particulier en matière de santé et d’éducation. Il rappelle souvent le proverbe que lui ont enseigné ses grands parents, et qu’il a fait sien: “on n’a rien sans rien”.

Respect, Liberté de circulation, Droit à l’éducation. L’Europe est notre avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.