Boglárka Asztalos: United we stand

Age: 38
Nationality: Hungarian
Occupation: Assistant
Hobbies: Learning languages, cooking, music/singing in the choir
Languages: Hungarian, German, Spanish, English, French
Family Status: Married with two children

Magyar szöveg
Deutsche Zusammenfassung
Sommaire en français

What was it that attracted you most about working for the European Union?
Looking back, I think that being able to work in a multicultural environment is something that has always been very appealing to me, even at a young age. I think the first step towards Europe for me was when my parents started to teach me German. I was still very young. Don’t forget, we were living at that time beyond the iron curtain, and we started to learn obligatory Russian at the age of 8-9. Our East German friends came to Hungary from time to time and I also visited them occasionally. After this start, I suppose it’s no wonder, that I was interested in studying abroad. After three years at university in Hungary I received a scholarship to Germany and I finished my studies in a little Bavarian village, Eichstätt. I received two diplomas, one in Theology, the other in German. This was the first place in my life where I met people from a lot of different nationalities and these multicultural surroundings fascinated me.

bogi1And when did you make the jump to the EU itself?
Well, when I went back to Hungary I started to work as assistant in a German company. But once my country joined the European Union, I started to think about the possibilities of discovering more of Europe. So when I heard there was competition open for future civil servants, I applied and I got through. Because of my good knowledge of German I quickly got a job offer from the EU Committee of the Regions, where I still work. I will never forget the day that I was invited for the job interview to the EU institutions. I was sick that day but decided to take the flight to Brussels anyway. I was running a fever throughout the entire meeting. I suppose you could say I had already caught the Europe bug!

You have been in Brussels for almost 10 years now. Has it lived up to your expectations?
Well I would say that my work here has in fact surpassed my expectations. My job is so interesting. So far it has allowed me to work closely with representatives from the regions of Europe and other stakeholders with an interest in the impact of EU in the regions and cities. I’ve worked in the press department and I am currently in the private office of the President. I have learned a lot about Europe at the Committee and it has helped me to become even more open minded. I can see the differences between languages, nations, people etc. I keep finding myself coming back to this kind of multicultural world. At the institutions I can combine one of my hobbies with my work: I love learning languages, and I get to use them all on a daily basis. I enjoy discovering other European countries and I like it when people from other nationalities come to visit or live in Hungary. For those of us who know what it is like to have only limited freedom, the freedom for people to live and go where they want in Europe is a right to be cherished.bogi4

For those of us who know what it is like to have only limited freedom, the freedom for people to live and go where they want in Europe is a right to be cherished.

You’ve talked a little about your job, but can you describe it in a bit more detail?
For the last year and a half I have been part of the team around the President of the Committee of the Regions. I used to work in a number of different units at the Committee, an experience that has helped me with my current work, as I am familiar with other people’s work here. I’m responsible for administrative follow-up in the President’s private office, for organisational and logistic support for meetings and events, for coordination of request files, memos, briefings and speeches for the President. I have daily contact with both internal and external partners. There are six different nationalities represented in the team, which is very normal at the European institutions. Everyone comes from a different background, and has a different approach. And this makes the teamwork very productive. I feel that through my work I am able to play my small part for Europe, supporting the work of our members, local and regional politicians from each Member State.

Do you sometimes look back to what it was like when Hungary joined the EU?
Coming from Hungary, I will always remember how it was to be cut off (as were so many other countries) from Western Europe. Until 1989, I and many others lived in this isolation. That’s why for me, Hungary joining the European Union is such an important achievement, because it changed everything. Of course, I realize that this change has not happened from one day to the next and that we need to be patient. It’s definitely a work in progress, and we can all do our bit to make sure it is as successful as possible, to strengthen the connections between European nations and make sure we don’t ever have to return to the conflicts of the past.

Mobility and Openness. Europe is our future. It’s up to all of us!

para

Asztalos Boglárka: Együtt cselekszünk

bogi3Mi vonzotta leginkább, hogy az Európai Unió-ban dolgozzon?
Visszatekintve, azt hiszem, hogy már fiatal koromban vonzó volt számomra a multikulturális környezet. Az első lépés Európa felé talán az volt, amikor a szüleim elkezdtek németül taníttatni. Ekkor én még nagyon fiatal voltam. Nem szabad elfelejteni, hogy akkoriban mi, a vasfüggönyön túl, 9-10 évesen, kötelezően tanultuk az oroszt. Kelet-német barátaink időnként jöttek Magyarországra, és én is meglátogattam őket. Ezzel a háttérrel nem csoda, hogy érdekelt a külföldön tanulás lehetősége. Három év i budapesti egyetem után ösztöndíjat kaptam Németországba, és ott is diplomáztam, egy kis bajor városban, Eichstättben. Két végzettségem lett: teológia és német szak. Életemben először itt találkoztam nagyon sok különböző nemzetiségű emberrel. Ez a multikulturális környezet lenyűgözött engem.

Mikor kezdett el ténylegesen az EU-ban dolgozni?
Nos, az egyetemi tanulmányim után visszamentem Magyarországra és ott álltam munkába egy német cég asszisztenseként. Mikor hazám csatlakozott az Európai Unióhoz, elkezdtem azon gondolkozni, milyen lehetőségeim lennének kipróbálni magam Európa más részein. Tehát, amikor hallottam, hogy kiírtak versenyvizsgát jövőbeni köztisztviselőknek, jelentkeztem, és sikerült. A jó német nyelvtudásom miatt gyorsan kaptam állásajánlatot az EU Régiók Bizottságánál, ahol máig is dolgozom. Soha nem felejtem el az állásinterjúm napját. Aznap beteg lettem, de úgy döntöttem, mégis elrepülök Brüsszelbe. Lázas voltam egész idő alatt. Mondhatnám, hogy már akkor is Európa- lázban égtem!

Azok számára, akik tudják, milyen érzés a szabadság korlátozottsága, az emberek szabad mozgásának joga mindig fontos érték marad.

Ön már Brüsszelben él közel 10 éve. Mennyiben valósultak meg az elvárásai?
Nos, azt mondanám, hogy a munkám ténylegesen felülmúlta az elvárásaimat. Nagyon érdekes feladatokat látok el, amelyek lehetővé teszik számomra, hogy szorosan együttműködjek európai régiók és más felek képviselőivel, akiknek fontos az EU hatása a régiókra és a városokra. Dolgoztam a sajtóosztályon, jelenleg pedig az elnök kabinetjében vagyok. Sokat tanultam Európáról itt a Régiók Bizottságánál és ez segített abban, hogy a látóköröm még jobban kiszélesedjen. Látom a különbséget a nyelvek, a népek, az emberek stb. között. Mindig magamra találok ebben a fajta multikulturális világban. Itt az intézményeknél a hobbimat tudom a munkámmal kombinálni: szeretek nyelveket tanulni, és tudom is használni őket nap, mint nap. Tetszik, hogy felfedezhetek más európai országokat, és szeretem, ha más nemzetiségű emberek látogatják meg az én hazámat. Azok számára, akik tudják, milyen érzés a szabadság korlátozottsága, az emberek szabad mozgásának joga mindig fontos érték marad.

Kifejtené részletesebben, milyen munkát végez?
Az elmúlt másfél év óta része vagyok annak a csapatnak, amely a Régiók Bizottsága elnökének munkáját segíti. De dolgoztam más osztályokon is, és a tapasztalat, amit ott szereztem, hogy ismerem az ott dolgozó emberek munkáját, segít a jelenlegi feladataim elvégzésében. Felelős vagyok az elnöki hivatal adminisztratív feladatainak ellenőrzéséért, megbeszélések és rendezvények megszervezéséért és különféle dokumentumok kérelmének koordinálásáért. Napi kapcsolatban állok belső és külső partnerekkel. Hat különböző nemzet képviselteti magát a csapatunkban, ami az európai intézményeknél megszokott dolog. Mindenkinek más a háttere, másként közelít a dolgokhoz. És ez teszi nagyon termékennyé a csapatmunkánkat. Úgy érzem, tevékenységemmel hozzá tudok tenni egy kicsit Európához, így támogatni a tagjainkat, a helyi és regionális politikusokat minden tagállamból.bogi5

Néha visszatekint, milyen volt akkor, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz?
Magyarként (de ez más nemzetekre is érvényes) mindig emlékezni fogok rá, milyen is volt elvágva élni Nyugat-Európától. 1989-ig mi és még sokan mások éltek ebben az elszigeteltségben. Éppen ezért nekem Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz nagyon fontos esemény, mert mindent megváltoztatott. Persze, egy ilyen változás nem történhet meg egyik napról a másikra, és ezért türelmesnek kell lenni. Ez egy folyamat, amihez mi is hozzátehetünk egy kicsit, hogy minél sikeresebb legyen. Ezzel megerősítjük az európai nemzetek közötti kapcsolatokat és ezzel ahhoz is hozzájárulunk, hogy múltbeli konfliktusok ne kerüljenek elő újra.

A mobilitás és a nyitottság Európára a mi jövőnk. Ez rajtunk múlik.

para

Boglárka Asztalos: Zusammen sind wir stark!

“Für jene, die wissen, was es bedeutet in ihrer Freiheit eingeschränkt zu sein, ist die Möglichkeit frei überall zu leben und zu reisen, ein unschätzbares Recht.”

Die polyglotte Ungarin Boglárka Asztalos hat es schon immer in andere Länder gezogen. Bereits kurz nach Abschluss ihres Studiums in einer bayrischen Kleinstadt war für sie klar, sich bei den europäischen Institutionen zu bewerben. Vor über 10 Jahren zog sie dann mit ihrer Familie nach Brüssel und ihr Leben hier hat alle ihre Erwartungen übertroffen. Mit ihrem Sprachwissen (Ungarisch, Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch) im Rucksack war es für sie ein Leichtes, einen Job im Ausschuss der Regionen zu finden, wo sie im Kabinett des Präsidenten arbeitet.
Die singbegeisterte Mutter zweier Kinder genießt das multikulturelle Umfeld in Brüssel. Niemals wird sie das eingeschränkte Leben hinter dem Eisernen Vorhang vergessen und umso mehr bedeutet für Boglárka Asztalos die Freiheit, die Ungarn und die anderen Länder 1989 gewonnen haben. Sie versteht, dass es seine Zeit brauchen wird, bis die verschiedenen europäischen Nationen zusammengewachsen sind aber ist davon überzeugt, dass es eines Tages passieren wird. Denn: Niemals dürfen wir die Konflikte der Vergangenheit wieder zulassen!

Freier Personenverkehr und Offenheit. Europa ist unsere Zukunft. Es liegt an uns allen!

para

Boglárka Asztalos: Unis tous ensemble!

“Pour ceux qui ont connu des limites à leurs libertés, la possibilité de voyager et de s’installer où l’on veut en Europe est un droit précieux.”

Boglárka a grandit en Hongrie, mais ses parents lui ont appris très jeune à parler allemand, en plus du russe qui lui était imposé par le système scolaire de l’époque. C’est ce qui lui a permis de poursuivre ses études en Allemagne après la chute du mur, où pour la première fois elle s’est trouvée au contact d’étudiants de tous les horizons. C’est aussi ce caractère multiculturel qu’elle aime retrouver à Bruxelles aujourd’hui, dans les institutions européennes.
Venant d’un pays qui a été coupé du monde, Boglárka reste fascinée par le fait qu’au sein de son équipe, les parcours personnels sont si différents mais toujours complémentaires. A l’image de l’Europe, chacun apporte sa pierre à l’édifice commun, et le projet commun avance pas à pas. Il faut aussi travailler tous les jours à préserver cet équilibre, pour ne pas basculer dans les conflits stériles du passé. Pour Boglárka comme pour son pays d’origine, l’Europe a changé sa vie.

Mobilité et Ouverture. L’Europe est note avenir. Cela ne tient qu’à nous!


 

Hearts and Minds for the EU – a project in collaboration withBST_Logo

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Comments are closed.